Kasy fiskalne – garść przydatnych informacji

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Przedsiębiorcy, których działalność bazuje na sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy stosownego urządzenia fiskalnego. Zwolnienie podmiotowe z jej posiadania dotyczy niektórych zdarzeń gospodarczych. Przykładem może być sytuacja, kiedy uzyskiwany dochód pochodzi w całości ze zdarzeń gospodarczych zwolnionych z rejestrowania ich przy pomocy kasy. Gdy natomiast dochodów stanowi sumę zdarzeń gospodarczych zwolnionych oraz niezwolnionych, przedsiębiorca nie musi instalować kasy jedynie wówczas, kiedy zdarzenia zwolnione stanowią 80% całości jego dochodu.

Kasy fiskalne nie muszą być instalowane również wówczas, gdy roczne obroty przedsiębiorcy nie przekraczają 20 000 złotych. W monecie gdy dojdzie do takiego przekroczenia, przedsiębiorcy jest zobowiązany do zakupu sprzętu w kolejnym miesiącu.

 Przepisy regulujące użytkowanie oraz stosowanie sprzętów, jakimi są kasy fiskalne, w jednoznaczny sposób precyzują, jakiego rodzaju działania powinny zostać zarejestrowanie przy pomocy takiego urządzenia. Podzielono na dwie kategorie. Pierwsza z nich to sprzedaż i dostawa towarów, druga – sprzedaż lub dostawa usług. Każdy z przedsiębiorców zapoznać powinien się z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, jako że dokument ten zawiera pełną listę zdarzeń wymagających rejestracji.

 Kiedy kasy fiskalne powinny zostać zainstalowane i jak należy zgłaszać kolejne urządzenia? Co do pierwszej kwestii, nie ma jednoznacznie określonych dat czy terminów. Kasa powinna zostać zainstalowana w przedsiębiorstwie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży, która powinna zostać zarejestrowana na takim urządzeniu. Co za tym idzie – nie ma możliwości rozpoczęcia sprzedaży i jednoczesnego zabiegania o instalację sprzedaży w celu opóźnionego zarejestrowania sprzedaży. Zgłaszając większą ilość urządzeń tego typu, ewidencję sprzedaży należy rozpocząć pierwszego dnia kolejnego miesiąca po zgłoszeniu. Co ważne, do ewidencjonowania można używać wyłącznie tylu kas, ile zostało zgłoszonych.

Tagi: , ,

© 2016 - 2023 Klub Amsterdam